jest organizowana z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne  zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę,  wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych  zadań problemowych.


SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH
„WARS I SAWA”

„Uczeń zdolny to taki, który posiada pewne predyspozycje poznawcze, artystyczne, społeczne lub motoryczne i rozwija je zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz możliwościami; jest twórczy, pomysłowy i dociekliwy.”

    Pomiń dostępne kursy